Ta del av besökarstatistiken

Bo & Bygg har under en serie av år genomfört undersökningar bland besökare som deltar på mässan. Undersökningen används för att utveckla och anpassa mässan efter besökarnas önskemål.

Här kan du ta del av sammanställningarna:
Besökarundersökning 2018 »
Besökarundersökning 2017 »
Besökarundersökning Stockholm 2016 »
Besökarundersökning Göteborg 2016 »

Hur går en besökarstudie till?
Fairlink* (tidigare Nordiska Undersökningsgruppen) genomför 310 personliga intervjuer med besökare till mässan. Intervjuerna är fördelade över samtliga dagar och under hela öppethållandetiden. De som intervjuades är ett slumpvis urval bland samtliga besökare förutom utställare, press och studerande.

* För mer information om Fairlink »