Glashus 72 hour cabin

Unikt Glashus

För ett friskare liv nära naturen

Detta fantastiska glashus skapades för ett projekt kring stressforskning initierat av VisitSweden och känt som “The 72 hour cabin”. Det lilla huset slog igenom med storm och har nu nått ut till över 700 miljoner människor världen över.

Nu finns möjligheten för dig att själv bli ägare till ett glashus när arkitekten Jeanna Berger och byggföretaget Fridh & Hell’s Bygg AB, som skapat glashuset, för första gången besöker Bo & Bygg. Låt naturen komma närmare och minska din stressnivå på en och samma gång.

Hej Jeanna! Varför är ni med på Bo & Bygg?
– Sedan projektet 72 hour cabin drog igång har vi märkt att det finns en stor efterfrågan på våra glashus. Vår medverkan på Bo & Bygg kommer vara den officiella lanseringen av glashuset som en produkt tillgänglig för allmänheten.

Berätta om ert deltagande och glashuset!
– Med vårt deltagande vill vi belysa kontrasten mellan den bekväma men enkla innemiljö glashuset innebär och den råa, vackra naturen utanför. Vi vill ge besökarna bilden av sig själva mellan vita lakan mitt i skogen. Det var tankar kring fenomenet ”skogsbandande” som blev grunden till the 72h cabin projektet och det är samma bakomliggande värderingar vi vill förmedla. Glashuset är inte bara en produkt vi säljer, det är en läkande upplevelse.

Skapades för projekt kring stressforskning
För två år sedan genomfördes ett experiment där fem personer med stressiga yrken bjöds in att njuta av ett liv nära naturen i ett Glashus skapat av arkitektföretaget JeanArch och byggföretaget Fridh & Hell’s Bygg AB. Efter tre dygns vistelse i huset som placerats på en ö i Dalsland följdes deltagarnas välbefinnande upp av forskare från Karolinska institutet och resultatet var tydligt; deras stressnivåer minskade med så mycket som 70 procent, deras blodtryck sjönk, deras ångestnivåer dämpades och närheten till naturens lugn gjorde dessutom att deras kreativitet ökade.

Möt arkitekten
Arkitekten Jeanna Berger föreläser om projektet och experimentet på lördag kl. 16:00 på Bygg-scenen.