Byggtips Svenskt Trä

Byggtips från Svenskt Trä

Ibland är det svårt att navigera bland nya rekommendationer och byggtips från alla håll och kanter. Svenskt Träs experter har satt ihop några handfasta tips. Vi hjälper dig bland annat montera trall korrekt, bygga attefallshus och skydda ditt virke mot fukt.

• Så monterar du din trall korrekt

Trä sväller och krymper beroende på fuktförhållanden vilket kan leda till att trallskruv eller kamspik går av, att brädorna spricker eller vattensamling. För att undvika detta bör trallbrädorna monteras med ett kant-till-kantavstånd. Detta avstånd varierar beroende på vilken dimension och typ av träslag som används till trallen.

www.byggbeskrivningar.se/trall finns tabeller med rekommenderade kant-till-kantavstånd.

• Förvara ditt byggvirke på ett bra sätt

När du till exempel lägger nytt golv hemma så är det viktigt att du låter träet acklimatisera i sin förpackning först. Trä är ett levande material som kan uppta och avge fukt. Vid fuktupptagning sväller träet och vid fuktavgång krymper det. Under vintersäsongen kan det därför bli små springor mellan varje bräda, som sedan går ihop när luftfuktigheten ökar under sommarsäsongen.

Läs mer om hur du hanterar trä på www.byggbeskrivningar.se/allmant/bra-att-veta-om-tra.
 
• Bygg ett attefallshus med vår nya byggbeskrivning Attefallshus

Du vet väl att ett attefallshus får ha upp till 25 m² byggnadsarea, vara max 4 meter hög, och kan inredas som en permanent bostad? Nu finns en ny byggbeskrivning som visar steg för steg hur du går tillväga för att bygga ditt egna attefallshus.

Du hittar beskrivningen på www.byggbeskrivningar.se.

• Dags för ny fasad?

Ta hjälp av våra genomarbetade byggbeskrivningar som utförligt visar hur man monterar tolv olika utvändiga paneltyper som är industriellt ytbehandlade enligt vårt kvalitetssystem Certifierad Målad Panel, CMP. Industriellt målade panelbrädor enligt CMP-systemet ger lägre totalkostnad utan att tumma på kvaliteten och ger dessutom minskad klimatpåverkan med över 30 procent jämfört med en målad putsad fasad.

Du hittar alla tolv byggbeskrivningar på www.byggbeskrivningar.se/utvandiga-panelbrador.

• Att tänka på gällande impregnerat virke

När du ska köpa tryckimpregnerat virke är det viktigt att tänka på en del saker. Välj rätt träskyddsklass beroende på ditt ändamål så ditt byggprojekt håller så länge som möjligt. Välj också en lämplig dimension för ditt ändamål så du slipper en sviktande altan till exempel.

www.byggbeskrivningar.se/allmant/bra-att-veta-om-impregnerat-tra lär du dig mer om impregnerat trä.

• Skydda ditt trä rätt

Fukt från uteluft, markfukt och nederbörd samt fukt som skapas inomhus vill vandra igenom byggnadens klimatskärm (klimatskärm = taket, ytterväggarna och bottenbjälklaget). Utan rätt fuktskydd kan fukt så småningom leda till mögel eller röta. Se därför alltid till att lägga ångspärr med rätt täthet närmast den varma sidan av byggnaden.

Läs mer om hur du skyddar trä på https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/hantering-och-lagring/.

• Brandskydd och ljudisolering när du bygger med trä


Det är lätt att tro att brandskyddet är säkrat när isolering samt gipsskivor ligger på plats i väggar, tak och bjälklag. Men tätning med rätt material även vid anslutningar är minst lika viktigt för att skydda träet i den bärande stommen och förhindra brandspridning. Drevning med mineralull och godkänt fogband är exempel på lösningar. Dessutom får man förbättrad ljudisolering på köpet.

https://bit.ly/2nTRqZ9 kan du läsa mer om brandskydd och ljudisolering.