fritidshus

10 tips inför renoveringen

Är du ny ägare till ett fritidshus? Då kanske du funderar på att renovera och göra andra investeringar i huset. Tänk på att det är viktigt att det blir rätt så att huset står säkert år efter år. Här finner du 10 tips för dig som ska går i renoveringstankar.

(Artikel från Villatidningen)

– Att renovera är en investering i både tid och pengar, därför är det viktigt att det blir rätt från början. Installationer som el och VVS gör huset levande, bekvämt och om man önskar även modernt. Installationer som kan vara svåra för dig som köpare att få grepp om eftersom de inte syns men som gör stor skillnad i ditt hus, säger Johan Martinsson, branschchef på Installatörsföretagen.

För både el- och VVS-installationer finns det regler som måste uppfyllas. Reglerna för VVS-installationer uppdateras vart femte år av organisationen Säker Vatten. De senaste släpptes vid årsskiftet 2016. För elinstallationer träder nya regler i kraft den 1 juli 2017.

– Om en koppling placeras på fel plats det orsaka ett långvarigt droppläckage som inte upptäcks förrän skadan redan är enorm. Och om reglerna inte uppfylls finns det en risk att din försäkring inte gäller. Anlita en auktoriserad VVS-installatör som hjälper dig att undvika detta, säger Hampus Asp, Branschutvecklare på Säker Vatten.

10 tips för dig som ska renovera sommarhuset

1. Ta reda på att det är auktoriserade företag som gör dina installationer, även om du anställer en totalentreprenör. För elektrikern tar du reda på vem på företaget som är elinstallatör och kontrollerar dennes behörighet hos Elsäkerhetsverket. För VVS-montören söker du upp din auktoriserade installatör på www.sakervatten.se

2. Skriv avtal, det finns mallar som bland annat Hantverkarformuläret från Konsumentverket.

3. Tänk på att för att det ska klassas som en renovering så måste resultatet uppfylla dagens regler från Säker Vatten. Snåla därför inte på delar och material som till exempel golvbrunnen utan se till att byta ut den vid renoveringen.

4. Missa inte att alla vattenanslutna apparater ska vara anpassade för svenska förhållanden, och tåla 10 bar vattentryck.

5. Passa på att byta ut gamla kranar mot nya energiklassade och energisnåla cirkulationspumpar som är blyfria.

6. Om du inte redan har jordfelsbrytare installerad, så se till att få det vid renovering.

7. Överväg att låta installera jordade vägguttag i hela huset, om det inte redan är gjort.

8. Passa på att se över hela elinstallationen, även de delar som inte ska byggas om, när du ändå har elektrikern på plats.

9. Samråd med din installatör. Det finns många olika tekniska lösningar att välja mellan, som kan ge dig en smartare och energieffektivare installation.

10. Spara alltid intyg och kvalitetsdokument som du får av din auktoriserade installatör. De är värdehandlingar för dig om du får en skada, eller när du ska sälja fastigheten.

Text och lista är skapad av Säker Vatten och Installatörsföretagen.

Text: Villatidningen
Artikeln kommer från Villatidningen