Byggtips från Svenskt Trä

Byggtips

Ibland är det svårt att navigera bland nya rekommendationer och byggtips från alla håll och kanter. Svenskt Träs experter har satt ihop några handfasta tips. De hjälper dig bland annat montera trall korrekt, bygga attefallshus och skydda ditt virke mot fukt.

Tips 1 - Så monterar du din trall korrekt

Trä sväller och krymper beroende på fuktförhållanden vilket kan leda till att trallskruv eller kamspik går av, att brädorna spricker eller vattensamling. För att undvika detta bör trallbrädorna monteras med ett kant-till-kantavstånd. Avståndet varierar beroende på vilken dimension och typ av träslag som används till trallen.

Här finns tabeller med rekommenderade kant-till-kantavstånd »


Byggtips från Svenskt Trä
Foto: Johan Ardefors för Svenskt Trä

Tips 2 - Förvara ditt byggvirke på ett bra sätt

När du till exempel lägger nytt golv hemma så är det viktigt att du låter träet acklimatisera i sin förpackning först. Trä är ett levande material som kan uppta och avge fukt. Vid fuktupptagning sväller träet och vid fuktavgång krymper det. Under vintersäsongen kan det därför bli små springor mellan varje bräda, som sedan går ihop när luftfuktigheten ökar under sommarsäsongen.

Läs mer om hur du hanterar trä här »


Byggtips från Svenskt Trä

Tips 3 - Bygg ett eget attefallshus med vår nya byggbeskrivning

Ett attefallshus får ha upp till 30 m² byggnadsarea, vara max 4 meter hög, och kan inredas som en permanent bostad? Nu finns en ny byggbeskrivning som visar steg för steg hur du går tillväga för att bygga ditt eget attefallshus. Beskrivningen visar ett attefallshus på 25 m².

Du hittar beskrivningen här »


Byggtips från Svenskt Trä
Foto: Setra

Tips 4 - Dags för ny fasad?

Ta hjälp av våra genomarbetade byggbeskrivningar som utförligt visar hur man monterar tolv olika utvändiga paneltyper som är industriellt ytbehandlade enligt vårt kvalitetssystem Certifierad Målad Panel, CMP. Industriellt målade panelbrädor enligt CMP-systemet ger lägre totalkostnad utan att tumma på kvaliteten och ger dessutom minskad klimatpåverkan med över 30 procent jämfört med en målad putsad fasad.

Du hittar alla tolv byggbeskrivningar här »


Byggtips från Svenskt Trä
Foto: Per Bergkvist för Svenskt Trä

Tips 5 - Att tänka på gällande impregnerat virke

När du ska köpa tryckimpregnerat virke är det viktigt att tänka på en del saker. Välj rätt träskyddsklass beroende på ditt ändamål så ditt byggprojekt håller så länge som möjligt. Välj också en lämplig dimension för ditt ändamål så du slipper en sviktande altan till exempel.

Här lär du dig mer om impregnerat trä »


Byggtips från Svenskt Trä
Foto: Bengt Friberg för Svenskt Trä

Tips 6 - Skydda ditt trä rätt

Fukt från uteluft, markfukt och nederbörd samt fukt som skapas inomhus vill vandra igenom byggnadens klimatskärm (klimatskärm = taket, ytterväggarna och bottenbjälklaget). Utan rätt fuktskydd kan fukt så småningom leda till mögel eller röta. Se därför alltid till att lägga ångspärr med rätt täthet närmast den varma sidan av byggnaden.

Läs mer om hur du skyddar trä här »


Tips 7 - Brandskydd och ljudisolering när du bygger med trä

Det är lätt att tro att brandskyddet är säkrat när isolering samt gipsskivor ligger på plats i väggar, tak och bjälklag. Men tätning med rätt material även vid anslutningar är minst lika viktigt för att skydda träet i den bärande stommen och förhindra brandspridning. Drevning med mineralull och godkänt fogband är exempel på lösningar. Dessutom får man förbättrad ljudisolering på köpet.

Här kan du läsa mer om brandskydd och ljudisolering »


Byggtips från Svenskt Trä
Foto: Åke E:son Lindman

Tips 8 – Underhåll din trall

Det kan vara svårt att navigera bland högtryckstvättar och roterande borstar. Underhålls
altanen till exempel bäst med såpa eller vatten med lut? Svenskt Trä har tagit fram några
konkreta tips.

- En bra början, om trallen inte är alltför smutsig, är att tvätta med såpa och vatten. Ett annat alternativ är att tvätta för hand med borste och vatten med lut. Det finns även särskilda rengöringsmedel att använda. Upplöst smuts går sedan att skölja bort med vatten, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Läs tipsen här »


Tips 9 - Vad gäller egentligen när det kommer till bygglov?

När krävs bygglov egentligen och hur gör man? Svenskt Trä förklarar vad som gäller här »

Bygglov krävs i allmänhet för att:
•    uppföra en ny byggnad eller anläggning
•    bygga till eller påverka det yttre utseendet på en byggnad eller annan anläggning
•    ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor, ladugård till verkstad och liknande.
•    ändra en byggnad på ett sådant sätt att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.


Byggtips från Svenskt Trä

Tips 10 – Kompostera mera

Att samla trädgårdsavfallet i en kompostbehållare underlättar renhållningen på tomten. Som belöning får man efter en tid hinkvis med härlig svart mylla. Förvandlingen påskyndas när ett stort antal små jordbruksarbetare. Här kommer några tips:

•    Gör gärna olika fack för din kompost. Det ena för färskt avfall och det andra där nedbrytningen pågått en tid.
•    Ytbehandling med exempelvis transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att små sprickor uppstår.
•    Om du sätter samman din kompost med sprintar kan du enkelt ösa ur den komposterade jorden när det är dags.
•    Underlaget bör vara vågrätt så använd gärna några av virkets spillbitar som underlag i hörnen där det behövs.

Se filmen med härligt ålderdomlig prägel här »

Svenskt Trä