Lättskött trädgård

En lättskött trädgård

Hemligheten med en lättskött trädgård är att få den att jobba med dig istället för mot dig.

Grunden i trädgårdsskötsel är att gynna de växter du vill ha, men inte ogräsen. Se till att det finns gott om vatten, ljus, näring och lucker jord där du ska odla, men att åtminstone en av dessa saknas där vill hålla ogräset borta.

(Artikeln kommer från Villa Aktuellt)

JORDEN ÄR A OCH O
Mata maskarna och återför näringen till jorden genom att låta finfördelat växtklipp ligga kvar i rabatten och kratta in löven under buskarna. Det spar både tid och ger välmående växter. Av samma skäl är det viktigt att inte låta växtrester ligga kvar och förmultna på altanen, gångar och andra ställen där du inte vill ha växter. Att öppen jord är att bjuda in ogräset behöver kanske inte ens sägas.

OGRÄSSÄKRA RABATTER
Konkurrensstarka växter med ett tätt bladverk, en tät rotmatta eller som kemiskt hindrar frön från att gro är en bra bas för en lättskött rabatt. Om de kombineras med låga ”ifyllnadsväxter”, som med utlöpare eller frösådd snabbt täcker luckor så får fröogräset inte en chans att gro.

Plantera tätt och täck jorden med några cm täckbark tills plantorna täcker marken ordentligt. Eftersom flera av de vanliga ogräsen kan bli upp till en halvmeter höga när de står trångt bör du välja växter som är högre än så.

RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS
Det finns många växter som konkurrerar med ogräs, men ingen som kan göra det överallt. Fråga grannarna vilka som går bra hos dem och titta på vad som växer på liknande platser. I handelsträdgården kan du få hjälp att hitta växter som trivs där de ska stå.

Om förutsättningarna är dåliga kan du dränera, jordförbättra eller lägga ut en droppslang, men se till att växterna trivs utan något extra pyssel. Växter som trivs är vanligen problemfria, men de blir stora. Mät hur breda och höga buskar och träd får bli innan du väljer sort, så slipper du ett evigt klippande. Ta bort och plantera nytt om du redan har för stora växter.

MINSKA RUTINSKÖTSELN
Häckar, träd och gräsmatta medför ofta tidskrävande arbeten. Om du väljer bort häcken och istället skaffar ett staket ska du tänka att ett staket behöver målas om ibland. Om du behöver avgränsa tomten kan det göras med friväxande buskar, mur, kedja, vajer eller ett stabilt stängsel med klätterväxter på. Sätt plommon istället för äppelträd.

Lättskött trädgård

PRIORITERA
Slösa inte tid på att sköta det som ingen ser. Klipp gräsmattan närmast huset väl, men plantera scilla på resten och låt det växa till skolavslutningen. Låt inte gräset gå i blom bara, eftersom det då kan bildas tuvor. Ha gärna en välskött rabatt vid entrén, men längre bort från huset räcker det säkert med ett buskage. Satsa på att hålla kanterna snygga, då ger hela trädgården ett välskött intryck.

GRUPPERA OCH SEPARERA
Gruppera växterna efter skötselbehov, så kan du hantera hela rabatten som en enhet. Ha en sammanhängande gräsmatta utan buskar eller träd som du måste klippa runt.

GÖR SKÖTSELN ROLIGARE
Gillar du att klippa gräsmattan, så kan det också vara värt att investera i en robotgräsklippare, eller pröva med en handdriven gräsklippare om du har en liten yta att klippa. Handjagare är bra för både gräsmattan, miljön och hälsan, och utan buller och avgaser blir klippningen faktiskt roligare.

Bra redskap gör arbetet både lättare och roligare, men den bästa hjälpen är andra människor. Engagera barnen i trädgårdsskötseln eller samla ihop kompisarna till en trädgårdsdag. Stora projekt blir både lätta och roliga när man är några stycken.

Text: Petter Bergström/Naturator
Foto: Villa Aktuellt
Artikeln kommer från Villa Aktuellt