Pool

Vad gäller för poolen?

Funderar du på att anlägga en pool på din tomt? Här får du koll på vilka regler som gäller.

(Artikeln kommer från Villaägarna)

Säkerhetsregler
Skydd vid poolen är ett måste – drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen.

Om vattnet är djupare än 20 cm är det lämpligt med förslagsvis:
- Ett minst 0,9 m högt staket, utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Grinden bör ha lås.
- En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn.

Om du väljer en annan lösning, måste den hålla samma säkerhetsnivå som exemplen. Byggnadsnämnden i din kommun kan hjälpa till med bedömning.

Bygglov för pool?
Normalt sett krävs inget bygglov för själva poolen. Om du däremot har andra konstruktioner kring poolen – som ett plank, pooltak eller en altan – kan det i vissa fall krävas bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Ska du ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en va-anmälan.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun och för att få besked om vad som gäller i just ditt fall.

Klimatsmarta tips
För att fylla poolen via det kommunala va-nätet rekommenderas att du gör det nattetid. Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

- Ett alternativ är att låta en tankbil fylla din pool.

- Täck över poolen när den inte används. Då behåller du värmen och minskar avdunstningen.

- Håll vattnet rent, så behöver du inte byta ut det utan det håller sig fräscht under (minst) hela bad­säsongen.

- Det finns miljövänliga alternativ för att rena vattnet, till exempel uv-rening eller saltklorinator istället för att rena med klor.

- Solfångare kan användas för att värma badvattnet, det finns även olika värmepumpar för pool.

- Ska poolen tömmas, gör det i långsam takt över den egna gräsmattan. Använd inte kemikalier precis innan tömning. Det finns också olika sätt att avklorera vattnet innan tömning. Undvik att låta poolvatten rinna ut på gatan eller i sjöar och vattendrag.

Text: Villaägarna
19 juni 2019
Artikeln kommer från Villaägarna