Modulhus

Attefallshus

Idag får du bygga ett Attefallshus på 30 kvm. Vad är ett Attefallshus och vad gäller för bygglov och uthyrning? Modulhus svarar här på några av de vanligaste frågorna om Attefallshus.

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014 och erbjuder designade, arkitektritade och klimatsmarta Attefallshus.

Tips från Modulhus

Vart får man bygga ett Attefallshus?
Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett eller två bostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus där.


Tips från Modulhus

Vad får ett Attefallshus användas till?
Till skillnad från friggeboden så får ett Attefallhus inredas som en självständig bostad och som får användas som både fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som uthus, garage, förråd, gäststuga, poolhus, bastuhus.

När trädde den nya lagen om Attefallhus på 30 kvm?
Det skedde den 1 mars 2020.


Tips från Modulhus

Vad är största skillanden mellan 25 kvm och 30 kvm lagen?
Den viktigaste förändringen med de nya reglerna, är att den bygglovsbefriade byggnadsarean ökar från 25 kvm till 30 kvm. Det krävs även också att byggnaden uppfyller vissa standarder för att byggnaden ska kunna fungera som en permanentbostad. Det innebär att Bolundaren ska vara utrustad med fungerande vatten och avlopp, uppfylla tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen samt uppfylla lagens krav på energihushållning och värmeisolering. Och uppför du attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga utan bygglov.


Tips från Modulhus

Kommer 5 kvm göra någon större skillnad?
Det kan tyckas som en utökning med fem kvadratmeter inte låter så mycket - men det är det. Det är en utökning med 20 procent av arean och motsvarar i princip badrummet i ett attefallshus. Idag är badrummet överdimensionerat i förhållande till 25 kvadratmeter. Boverkets byggregler kräver att badrummet är tillgängligt för alla. Den som sitter i en rullstol måste också kunna komma in. Med 30 kvadratmeter blir det mer balanserat, mer harmoniskt.


Tips från Modulhus

Varför heter det Bolundare?
Bolundare ä det nya namnet Attefallshus 30 kvm. Historiskt så har sittande bostadsminister namngivit småhusen, och denna gång är det efter Per Bolund.

Behöver jag ansöka om bygglov för Bolundare?
Nej, det behövs inte. Du får även uppföra detta lite större attefallshus utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus på tomten. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Och uppför du attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga utan bygglov.


Tips från Modulhus

Vad gäller när man ska hyra ut ett Attefallhus?
Som privatperson har du 40 000 skattefritt per år vid privatuthyrning schablonavdraget. Hyr du ut din privatbostad för mer så behöver du redovisa överskottet som inkomst av kapital, den skatten är 30 procent.
 
Vilka är de tre vanligaste anledningarna till att bygga Attefallshus?
• Extra utrymme som gästhus och för hobbys.
• Många ser fördelar med att hyra ut och få in en extra inkomst.
• Eget boende för barnen.

Tips från Modulhus

Har många väntat med att bygga Attefallhus inför 30 kvm?
Vi på Modulhus.se märkte månaderna innan att intresset var lägre för 25 kvm. Flera av våra kunder valde att förhandsboka 30 kvm till rabatterat pris och om ändringen inte gick igenom var de inte bundna till affären.

Hur ser efterfrågan ut på 25 kvm efter nya ändringen?
Idag väljer våra kunder bort 25 kvm för 30 kvm, de 5 extra kvm har varit efterlängtade. Det blir helt enkelt lite lättare inreda en komplett bostad.

 

Läs mer om Modulhus här!